Zabudowa wielorodzinna 

Tradycyjny dom w Tychach -kuchnia CodaStudio
Tradycyjny dom w Tychach -kuchnia CodaStudio
Tradycyjny dom w Tychach -kuchnia CodaStudio

Lokalizacja: Śląsk

Projekt: 2017

Realizacja: 2018-2019

Autorzy: Kamila Bagienko

Współpraca: Izabela Rozmus-Śmiga

Opis: Prezentujemy realizację projektu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. Kompleks budynków wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowany będzie na "Śląsku" , w terenie jak dotąd nisko zurbanizowanym , co może stanowić zaletę ze względu na niską uciążliwość otoczenia. Założenie urbanistyczne z powodu rozległego  terenu nie miało wielu ograniczeń w usytuowaniu obiektów w stosunku do siebie.Swobodny układ w dużych odległościach od siebie , które dają możliwość dobrego doświetlenia wszystkich pomieszczeń jak również możliwość lokalizacji terenów wspólnych .